Program EURO 200

May 11, 2020

Program EURO 200

Programul „EURO 200″ pentru acordarea unui ajutor financiar  în vederea stimulării achiziționării de calculatoare se va derula și in anul 2020.

Beneficiarii acestui program sunt studenții învățământului de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu un venit brut lunar de maximum 250 lei pe membru de familie, conform HG nr. 297/03.05.2018, pentru modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea achiziționării calculatoarelor, aprobată prin HG nr 1294/2004 , publicată în Monitorul Oficial nr. 408/ 14.05.2018.

Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii.

Pentru obținerea ajutorului aferent achiziționării unui calculator în baza Legii nr. 269/2004, beneficiarii întocmesc o cerere conform modelului prevăzut in anexa nr. 2 la Hotărârea de Guvern nr. 1294/2004, pe care o depun la instituția de învățământ la care este înscris studentul. La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, cu excepția alocației de stat, alocației familiale complementare și a alocației de susținere pentru familia monoparentală, bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii și burselor sociale, precum și a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de Ia stabilirea altor drepturi și obligații.

Stabilirea numărului de beneficiari se realizează în ordinea crescătoare a venitului brut lunar pe membru de familie, în limita sumelor alocate cu această destinație în bugetul Ministerului Educației Naționale, conform legislației în vigoare.

Legislația în vigoare este reprezentată de:
-Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de
calculatoare, cu modificările și completările ulterioare,
-Hotărârea de Guvern nr.1294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr.
269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, cu
modificările și completările ulterioare.

More info here.